Realitní kancelář

Blog

zpět

PŘEDKUPNÍ PRÁVO OD 1.1.2018

16. 12. 2017

bigstock-Family-meeting-real-estate-age-67134607.jpg  Předkupní právo k nemovitostem od 1.1.2018.

Před nějakou dobou vstoupil v platnost Nový občanský zákoník a s ním dost podstatné změny i v oblasti nemovitostí. Jednou z novinek platných od 1.1.2018 jsou změny u předkupního práva.

Do 31.12.2017 jste jako spoluvlastník nemovitosti totiž neměl povinnost spoluvlastníka informovat o prodeji Vašeho podílu, ani mu ho přednostně nabídnout a ten tak nemohl ovlivnit, kdo se stane jeho novým spoluvlastníkem nemovitosti.

 

Co je to předkupní právo

Předkupní právo je právo oprávněné osoby - spoluvlastníka, aby při zcizení (prodeji) nemovité věci, byla tato věc nabídnuta nejprve této osobě. Oprávěná osoba předkupní právo využít nemusí. Předkupní právo však může vzniknout také ze smlouvy, jedná se o tzv. předkupní práv smluvní, které se zapisuje do katastru nemovitostí k předmětné nemovitosti.

Toto předkupní právo bude platit i v případě bezúplatného převodu např. při darování podílu na nemovitosti. Výjimkou bude jen převod spoluvlastnického podílu na osobu blízkou jako je například manžel, rodiče, sourozenci, děti a podobně, v takovém případě se nemovitost – podíl nabízet dalšímu spoluvlastníkovi nemusí.

Novinkou naopak bude možnost vzdát se svého předkupního práva předem. Tato skutečnost se bude zapisovat do katastru nemovitostí na příslušný list vlastnictví.

Spoluvlastníci nemovitosti budou muset od 1.1.2018 svoji prodávanou část – podíl na nemovitosti nejprve nabídnout spoluvlastníkovi.

Pokud tak neučiní může se spoluvlastník svého předkupního práva za stejných podmínek domáhat a to i soudní cestou.

Jak to zjednodušeně bude probíhat ?

Spoluvlastník musí nabídnout svůj podíl písemně nabídnout spoluvlastníkům a ti mají měsíce na to, aby na tuto nabídku zareagovali vč. úhrady ceny. Pokud tak neučiní, může spoluvlastník svůj podíl na nemovitosti prodat třetí osobě. Pozor však u změny ceny podílu, je nutné tuto novou cenu opět nabídnout původnímu spoluvlastníkovi a běží mu opět tříměsíční lhůta pro vyjádření.

Předkupní právo se týká úplatných i bezúplatných převodů.

Speciální režim ale platí třeba u parkovacího stání v bytovém domě, kde máte spoluvlastnický podíl na společných částech domu a tudíž i na stání. Zde budete muset svůj podíl nabídnout všem spoluvlastníkům v domě. A co teprve u půdy, kde se za desetiletí změnili vlastníci nebo jejich počet díky dědictví atd. narostl o desítky.

To bude fuška. Dovedete si představit oslovit dalších dvacet obyvatel domu nebo pozemku? Snad se podaří tyto „libůstky“ ještě nějak vyjasnit.Naštěstí v Přerově a okolí moc budov s tímto režimem není.

Bohužel dle mého názoru bude u některých případů předkupní právo znamenat omezování vlastníka v nakládání se svým majetkem a průtahy při dalším nakládání s nemovitostí, zvláště pak u mírně řečeno ne úplně ideálních vztahů spoluvlastníků. Ale to je již věcí jednotlivých transakcí.

Snad Vám aspoň ve zkrácené podobě článek pomůže v orientaci v této problematice.

Alexandr Beták
osobní realitní makléř

Alexandr Beták
osobní realitní makléř


CHCI PRODAT / PRONAJMOUT NEMOVITOST

Chcete znát před prodejem tržní cenu Vašeho rodinného domu, bytu, chaty, pozemku?

Neváhejte se na mě obrátit. Specializuji se na nemovitosti Přerova a okolí již od roku 1997.

Vyplňte tento formulář a já Vás budu kontaktovat.